Chuyên Đề

Đề thi vào lớp 10, THPT chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương, Vòng 2, Năm 2017-2018 (Có đáp án)

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10, THPT chuyên Bắc Ninh, Vòng 2, 2017-2018

Đề thi học sinh giỏi lớp 9, thành phố Hà Nội, năm học 2016-2017

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10, THPT chuyên tỉnh Lâm Đồng, vòng 2, năm 2017 (có đáp án)

Công thức căn bậc hai cơ bản lớp 9

Đề thi vào lớp 10, THPT chuyên KHTN, vòng 2, năm 2017-2018

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10, THPT chuyên KHTN, vòng 1, 2017-2018 (có đáp án)

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Sư Pham Hà Nội vòng 1, 2017-2018 (Có đáp án)