Tham khảo: Đề thi vào lớp 10 THPT chuyên Vĩnh Phúc, vòng 2, năm 2017-2018 (có đáp án)