Bài tập ôn toán 9 – Đề ôn tập số 6 – Toán nâng cao lớp 9 – Học toán cùng Nobita

Đề ôn tập số 6 – Dành cho học sinh THCS – bài tập toán chuyên

Bài tập ôn toán 9 – Ôn thi vào lớp 10 THPT chuyên

\(\)
Bài 1: Cho \(A = \frac{{\sqrt 2 – \sqrt 1 }}{{2 + 1}} + \frac{{\sqrt 3 – \sqrt 2 }}{{3 + 2}} + … + \frac{{\sqrt {25} – \sqrt {24} }}{{25 + 24}}\).
      Chứng minh rằng \(A<0,4\).

Bài 2: Giải phương trình \(18{x^2} – 2x – \frac{{17}}{3} + 9\sqrt {x – \frac{1}{3}} = 0\)
Bài 3: Có tồn tại hay không các số nguyên \(x, y\) sao cho \(2{x^2} + {y^2} = 1999\)? Tại sao?
Bài 4: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O. AC cắt BD tại I. Một đường thẳng bất kỳ qua I, cắt đường tròn (O) tại X và Y, cắt đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABI và CDI lần lượt tại Z và T. Chứng minh rằng XZ=YT
Bài 5: Tìm tất cả các số nguyên dương \(x, y, z\) thỏa mãn \({x^3} + {y^3} + {z^3} = n{x^2}{y^2}{z^2}\)

————–

Mời các bạn tham khảo lời giải TẠI ĐÂY

Tham khảo:
Đề ôn tập số 2
Đề ôn tập số 3
Đề ôn tập số 4
Đề ôn tập số 5