Bước 1:
Vào website: hoctoancungnobita.com, click vào manu: TÀI LIỆU

Bước 2:
Gõ Ctrl + D để lưu bookmart

Bước 3:
Click vào phần biểu tượng humberger hoặc trên menu của trình duyệt, thỉnh thoảng lưu trang web lại để cập nhật tài liệu và đề thi mới