TÀI LIỆU TOÁN CẤP 2
Tài liệu 6: Một tài liệu về số học cực hay do diễn đàn VMF xuất bản, Chuyên đề là tập hợp các bài viết riêng lẻ của các tác giả Nguyễn Mạnh Trùng Dương, Nguyễn Trần Huy, Nguyễn Trung Hiếu, Phạm Quang Toàn, Trần Nguyễn Thiết Quân, Trần Trung Kiên,Nguyễn Đình Tùng… cùng sự góp sức gián tiếp của nhiều thành viên tích cực trên Diễn đàn như Nguyen Lam Thinh, nguyenta98, Karl Heinrich Marx, The Gunner, perfectstrong…
Các bạn sẽ nắm được các vấn đề từ cơ bản như ước và bội, số nguyên tố, chia hết, nghiệm nguyên… đến những vấn đề phức tạp hơn như đồng dư, hệ thăng dư…

 • Tên tài liệu: Chuyên đề Số Học
 • Số trang: 150
 • Tác giả: VMF
 • Đối tượng: Học sinh cấp 2
 • Xem tài liệu TẠI ĐÂY

Tài liệu 7: Dành cho các bạn học sinh lớp 7 ôn tập về chuyên đề Tam giác bằng nhau. Nhiều bài tập không có lời giải.

 • Tên tài liệu: Phương pháp tam giác bằng nhau
 • Số trang: 10
 • Tác giả: Trần Ngọc Đại, THCS Thụy Thanh
 • Đối tượng: Học sinh lớp 7
 • Xem tài liệu TẠI ĐÂY

Tài liệu 8: Các bạn đều biết bất đẳng thức Bunhiacopxki là 1 bất đẳng thức rất hữu ích và thông dụng (có lẽ chỉ sau bất đẳng thức Cô-si). Các bạn muốn ôn tập về bất đẳng thức này, hãy tham khảo tài liệu bên dưới:

 • Tên tài liệu: Bất đẳng thức Bunhiacopxki
 • Số trang: 37
 • Tác giả: GV Đỗ Kim Sơn
 • Đối tượng: Học sinh giỏi cấp 2
 • Xem tài liệu TẠI ĐÂY

Tài liệu 9: Chỉ chứa các bổ đề hình học, các bạn nên tham khảo và chứng minh các bổ đề này, sẽ rất hữu ích nếu biết cách vận dụng chúng.

 • Tên tài liệu: Các bổ đề hình học
 • Số trang: 13
 • Tác giả: N/A
 • Đối tượng: Hình học cấp 2
 • Xem tài liệu TẠI ĐÂY

Tài liệu 10: Tài liệu chuyên sâu về các phương pháp giải phương trình vô tỉ

 • Tên tài liệu: PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ
 • Số trang: 89
 • Tác giả: NGUYỄN TRUNG KIÊN
 • Đối tượng: Học sinh lớp 9
 • Xem tài liệu TẠI ĐÂY

Tham khảo:
Tài liệu cấp 2 – phần 1