Tài liệu toán chuyên cấp 2 – Phần 11, sáng kiến kinh nghiệm

Tài liệu 51
      Tên tài liệu: Sáng kiến kinh nghiệm – Bất đẳng thức
      Số trang: 73
      Tác giả: Nguyễn Thành Nhân
      Đánh giá: Sáng kiến kinh nghiệm, tài liệu dành cho học sinh học tập và giáo viên giảng dạy
      Xem tài liệu TẠI ĐÂY
Tài liệu 52
      Tên tài liệu: Sáng kiến kinh nghiệm – định lý Viet và ứng dụng
      Số trang: 116
      Tác giả: Nguyễn Thành Nhân
      Đánh giá: Sáng kiến kinh nghiệm, dùng cho học sinh học tập và giáo viên giảng dạy
      Xem tài liệu TẠI ĐÂY
Tài liệu 53
      Tên tài liệu: Sáng kiến kinh nghiệm – chuyên đề quy nạp trong hình học
      Số trang: 43
      Tác giả: Nguyễn Thành Nhân
      Đánh giá: Sáng kiến kinh nghiệm – dành cho học sinh ôn tập và giáo viên giảng dạy
      Xem tài liệu TẠI ĐÂY
Tài liệu 54
      Tên tài liệu: Đề thi và đáp án kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên KHTN vòng 1 và 2 năm 2016
      Số trang: 4
      Tác giả: Tạp chí TH&TT
      Đánh giá: Scan 4 trang trong tạp chí Toán Học Và Tuổi Trẻ
      Xem tài liệu TẠI ĐÂY
Tài liệu 55
      Tên tài liệu: Một số vấn đề về bất đẳng thức bậc bốn ba biến
      Số trang: 23
      Tác giả: Nguyễn Văn Huyên – Tống Hữu Nhân
      Đánh giá: Một tài liệu khá khó dành cho các bạn học lực rất giỏi
      Xem tài liệu TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm:
Tài liệu toán cấp 2 – Phần 6
Tài liệu toán cấp 2 – Phần 7
Tài liệu toán cấp 2 – Phần 8
Tài liệu toán cấp 2 – Phần 9
Tài liệu toán cấp 2 – Phần 10