Tài liệu chuyên toán cấp 2, phần 5

Tài liệu 21
      Tên tài liệu: Tuyển tập các bài toán hình học THCS từ diễn đàn Mathscope
      Số trang: 147
      Tác giả: Cộng đồng Mathscope
      Đánh giá: Một tài liệu quý và kỳ công về hình học, các bài toán hình đều khá khó, rất hữu ích với các bạn yêu thích môn hình học.
      Xem tài liệu TẠI ĐÂY
Tài liệu 22
      Tên tài liệu: 500 bài toán bất đẳng thức chọn lọc
      Số trang: 49
      Tác giả: Cao Minh Quang
      Đánh giá: Thêm một tuyển tập về Bất Đẳng Thức nữa, các bạn chú ý là tài liệu này gồm 500 bài toán Bất Đẳng Thức, đa số có nguồn gốc rõ ràng, nhưng không có đáp án.
      Xem tài liệu TẠI ĐÂY
Tài liệu 23
      Tên tài liệu: Bất đẳng thức dạng thuần nhất
      Số trang: 61
      Tác giả: Phạm Văn Thuận
      Đánh giá: 69 trang cho 1 chuyên đề bất đẳng thức là đủ thấy sự đầu tư và chuyên sâu của tác giả cho tài liệu quý giá này rồi
      Xem tài liệu TẠI ĐÂY
Tài liệu 24
      Tên tài liệu: Hệ phương trình đối xứng
      Số trang: 6
      Tác giả: Phạm Hùng Vương – Học sinh lớp 12.
      Đánh giá: 1 chuyên đề nhỏ về hệ đối xứng, khá nhiều lời bình cho các bạn hiểu và thực hành.
      Xem tài liệu TẠI ĐÂY
Tài liệu 25
      Tên tài liệu: Chọn điểm rơi trong bất đẳng thức
      Số trang: 9
      Tác giả: hieuvghy
      Đánh giá: Chọn điểm rơi trong các bất đẳng thức Côsi và Bunhiacopxki là 1 kỹ thuật quan trọng trong chứng minh bất đẳng thức. Các bạn tham khảo tài liệu thân thiện này nhé.
      Xem tài liệu TẠI ĐÂY


Tham khảo thêm:
Tài liệu toán cấp 2 – Phần 1
Tài liệu toán cấp 2 – Phần 2
Tài liệu toán cấp 2 – Phần 3
Tài liệu toán cấp 2 – Phần 4
Cách cập nhật tài liệu nhanh