Tài liệu toán chuyên cấp 2 – Phần 10, quỹ tích dựng hình

Tài liệu 46
      Tên tài liệu: Định lý hình học và các phương pháp chứng minh
      Số trang: 184
      Tác giả: Hứa Thuần Phỏng (biên dịch)
      Đánh giá: Quyển 1 trong tập sách cổ hình học do tác giả Hứa Thuần Phỏng biên dịch, xuất bản năm 1971, 1 cuốn sách tuyệt hay với những bài tập và bình luận chi tiết
      Xem tài liệu TẠI ĐÂY
Tài liệu 47
      Tên tài liệu: Dựng Hình
      Số trang: 168
      Tác giả: Hứa Thuần Phỏng (biên dịch)
      Đánh giá: Quyển 2 trong tập sách cổ hình học do tác giả Hứa Thuần Phỏng biên dịch, xuất bản năm 1973, cuốn sách viết rất hay, xuất phát từ các vấn đề thực tế, đi đến giải thích một vài khái niệm cơ bản, làm cho học sinh thấu suốt một cách triệt để
      Xem tài liệu TẠI ĐÂY
Tài liệu 48
      Tên tài liệu: Quỹ Tích
      Số trang: 100
      Tác giả: Hứa Thuần Phỏng (biên dịch)
      Đánh giá: Quyển 3 trong tập sách cổ hình học do tác giả Hứa Thuần Phỏng biên dịch, gồm 3 chương. Chương 1 gồm nhiều trang để giải thích tỉ mỉ về lý thuyết cơ bản của quỹ tích, như cách tìm quỹ tích, phương pháp chứng minh bài toán quỹ tích… Chương 2 thông qua nhiều ví dụ cụ thể rút ra 7 định lý quỹ tích cơ bản và hướng dẫn cách áp dụng nó vào các bài toán quỹ tích. Chương 3 nêu nên vài định lý quỹ tích quan trọng, cần thiết phải nắm vững để giải các bài toán quỹ tích đặc biệt.
      Xem tài liệu TẠI ĐÂY
Tài liệu 49
      Tên tài liệu: Truyện cười toán
      Số trang: 3
      Tác giả: Lê Trung Kiên
      Đánh giá: Các mẩu chuyện vui về toán học được sưu tầm trên mạng
      Xem tài liệu TẠI ĐÂY
Tài liệu 50
      Tên tài liệu: Thơ và Toán
      Số trang: 4
      Tác giả: Lê Trung Kiên
      Đánh giá: Các bài thơ về toán học được sưu tầm trên mạng
      Xem tài liệu TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm:
Tài liệu toán cấp 2 – Phần 5
Tài liệu toán cấp 2 – Phần 6
Tài liệu toán cấp 2 – Phần 7
Tài liệu toán cấp 2 – Phần 8

Tài liệu toán cấp 2 – Phần 9
Cách cập nhật tài liệu nhanh