Tài liệu cấp 2
Tài liệu toán 16:
Tên tài liệu: Đẳng thức, so sánh và bất đẳng thức
Số trang: 49
Tác giả: Nguyễn Văn Mậu
Đánh giá: Ngay từ tên tác giả cũng đã thể hiện được độ CHẤT của tài liệu này. Đây là tài liệu nằm trong chương trình bồi dưỡng học sinh chuyên toán của hội toán học Hà Nội, vì thế nên nó rất CHẤT từ nội dung đến hình thức. Tuy nhiên nó không dành cho các bạn học lực trung bình.
Xem tài liệu TẠI ĐÂY

Tài liệu số 17:
Tên tài liệu: Một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên
Số trang: 23
Tác giả: Tạ Việt Đức – THCS Yên Lạc
Đánh giá: 1 nguồn tham khảo cho các bạn học sinh ôn tập về phương trình nghiệm nguyên. Cách trình bày tài liệu và nội dung ở mức trung bình.
Xem tài liệu TẠI ĐÂY

Tài liệu số 18:
Tên tài liệu: Một số phép biến đổi cần lưu ý khi giải phương trình chứa căn
Số trang: 13
Tác giả: N/A
Đánh giá: Scan 1 phần trong 1 cuốn sách nào đó (mình cũng không rõ sách nào, tác giả là ai). Chủ yếu dùng để các bạn luyện tập với các bài tập chứa căn không phức tạp, phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là học sinh lớp 9.
Xem tài liệu TẠI ĐÂY

Tài liệu số 19:
Tên tài liệu: Một số bài tập về chứng minh chia hết
Số trang: 6
Tác giả: N/A
Đánh giá: Gồm tuyển tập 100 bài toán chứng minh chia hết không có lời giải được trình bày chưa chuyên nghiệp. Tác giả cũng đã chia các bài tập này theo từng chủ đề như “Đồng dư theo Modun”, “Ghi hệ số thập phân và những dấu hiệu chia hết”…, phù hợp với các bạn học sinh cấp 2, từ lớp 6 đến lớp 9.
Xem tài liệu TẠI ĐÂY

Tài liệu số 20:
Tên tài liệu: Phương trình và bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Số trang: 5
Tác giả: N/A
Đánh giá: Đây là tài liệu được scan trong 1 cuốn sách, khá bổ ích tuy nội dung hơi ít, các bạn tham khảo nhé.
Xem tài liệu TẠI ĐÂY


Tham khảo thêm:
Tài liệu toán cấp 2 – Phần 1
Tài liệu toán cấp 2 – Phần 2
Tài liệu toán cấp 2 – Phần 3
Cách cập nhật tài liệu nhanh