Tài liệu toán chuyên cấp 2 – Phần 8, định lý Ptolemy

Tài liệu 36
      Tên tài liệu: Khám phá định lý Ptolemy
      Số trang: 10
      Tác giả: vimf
      Đánh giá: Chuyên đề có nhiều ví dụ được chia thành các mục, rất phù hợp cho các bạn luyện tập
      Xem tài liệu TẠI ĐÂY
Tài liệu 37
      Tên tài liệu: Chuyên đề định lý Ptolemy
      Số trang: 16
      Tác giả: Nguyễn Thị Nguyên Khoa
      Đánh giá: Một tài liệu do 1 học sinh viết, tuy nhiên khá đầy đủ và rất nhiều bài tập ví dụ
      Xem tài liệu TẠI ĐÂY
Tài liệu 38
      Tên tài liệu: Hàng điểm điều hòa
      Số trang: 29
      Tác giả: Kim Luân
      Đánh giá: Cách trình bày tài liệu thiếu sự chuyên nghiệp, tuy nhiên nội dung khá đầy đủ và đưa ra nhiều tính chất về hàng điểm điều hòa
      Xem tài liệu TẠI ĐÂY
Tài liệu 39
      Tên tài liệu: Một số tính chất, định lý hình học nổi tiếng
      Số trang: 41
      Tác giả: Lâm Minh Triết – Trần Ngọc Phú Sang
      Đánh giá: Một số chuyên đề, tính chất, bổ đề để các bạn tham khảo
định lý Ptolemy
      Xem tài liệu TẠI ĐÂY
Tài liệu 40
      Tên tài liệu: Chuyên đề ôn thi vào lớp 10 Hình Học
      Số trang: 119
      Tác giả: Trần Trung Chính
      Đánh giá: Tài liệu biên soạn, rất đầy đủ và kỹ, dành cho mọi đối tượng
      Xem tài liệu TẠI ĐÂY


Tham khảo thêm:
Tài liệu toán cấp 2 – Phần 5
Tài liệu toán cấp 2 – Phần 6
Tài liệu toán cấp 2 – Phần 7
Cách cập nhật tài liệu nhanh