Đề ôn tập toán 9 – Đề ôn tập số 2 –
Học toán cùng Nobita

Dành cho các bạn ôn thi học sinh giỏi THCS và ôn thi vào lớp 10 chuyên

\(\)

Bài 1
      Cho \(a, b, c\) là 3 số khác 0 thỏa mãn \(\frac{{a + b}}{c} = \frac{{b + c}}{a} = \frac{{c + a}}{b}\)
      Tính giá trị biểu thức: \(P = \left( {1 + \frac{b}{a}} \right)\left( {1 + \frac{c}{b}} \right)\left( {1 + \frac{a}{c}} \right)\)
Bài 2
      Giải phương trình: \({x^2} – x – 4 = 2\sqrt {x – 1} \left( {1 – x} \right)\)
Bài 3
      Chứng minh rằng nếu số tự nhiên có ba chữ số \(\overline {abc} \) là số nguyên tố thì \({b^2} – 4ac\) không là số chính phương.
Bài 4
      Cho \(x, y\) là hai số thực thỏa mãn điều kiện \({x^2} + 4{y^2} = 1\). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức \(A = \left| {x – y} \right|\).
Bài 5
      Cho tam giác ABC nhọn, trực tâm H. Chứng minh rằng: \[\frac{{HA + HB + HC}}{{AB + BC + CA}} < \frac{2}{3}\] --------------
Mời các bạn tham khảo lời giải TẠI ĐÂY

Tham khảo: Đề ôn tập số 1